Klubhus/Hal

ForsideLedelseGymnastikKrocketFodboldHåndboldBadminton
SportsbladStøtteforening


Foreningen

Herrested Klubhus

                       Måre d. 16. februar 2014

NYHEDSBREV:

 

Nu dages det brødre, det lysner i øst. Det er sådan set det tætteste vi kommer sandheden.

Som lovet på den stiftende generalforsamling, så er der igen et nyhedsbrev fra Klubhuset.

Efter det meste af 3 års hårdt arbejde, ser det endelig ud til at vi når i mål. Vi kan i hvert fald ane målstregen forude.Det er selvfølgelig udvidelsen af redskabsrummet og overgangen fra selvejende til kommunalt ejet, der her er tale om.Først det lange seje træk for overhovedet at få tilsagn fra kommunen om at de ville betale for en udvidelse – så den ligeså langtrukne historie med at slippe ud af Civilstyrelsens klør, som værende en fond.Da alt dette så endelig var på plads, kunne vi så begynde på at få lavet nye vedtægter, så de passede til det nye ejerskab.Der skulle laves nye retningslinjer for driftstilskud – der skulle laves en købsaftale med kommunen. Der skulle indhentes status på forbruget pr. 31. 12. 2013 fra diverse udbydere – el, vand og gas.Der skulle opsiges en forsikring og ændres lidt på en anden. Det skal dog retfærdigvis siges, at vi har haft uvurderlig hjælp fra Dorte Elgaard, Christine Andersen og Lars G. Andersen fra Nyborg Kommune. Ellers havde det slet ikke kunne lade sig gøre! Og som om alle disse små eller store genvordigheder ikke var nok, så kom der lige en lille ekstraopgave: vi skulle pludselig ud og finde en ny klubhusbestyrer ! Birte havde da godt nok gået og puslet med tanken om at stoppe, men da hun så pludselig stod der med opsigelsen, ja, så var det nu! Vi havde håbet på at vi kunne nå at få det hele på plads inden nytår, men måtte sande at jul og nytår ville komme til at genere så meget, at datoen måtte rykkes til 1. februar 2014.Glædeligt nok var der igen god respons på vores annonce (som altså er mega dyr = tyveri!).    Vi nåede 7 skriftlige ansøgninger og 3-4 telefoniske forespørgsler. Vi havde 3 personer til samtale – alle 3 med gode kvalifikationer. Valget faldt på Claus Hessellund. Claus var faktisk gået på efterløn, men gik og kedede sig og så tog han chancen og søgte .Claus vandt nok på sit positive syn på jobbet og på sine fremtidsplaner med cafeteriet og ikke mindst at han er lokal. Det sidste lagde vi en del vægt på. Forretningsudvalget byder Claus rigtig hjertelig velkommen i Klubhuset og ønsker held og lykke med fremtiden. Vi håber at rigtig mange af hallens brugere og byens borgere vil komme og bruge cafeteriet og dermed støtte op om Claus.

Claus starter d. 15. februar 2014.

 

Med venlig hilsen fra Forretningsudvalget

Karl Erik Rex Ellegaard, formand

 

 Repræsentantskabet består pr. 9. september 2013 af følgende personer:

 

For HGIF: 

Karl Erik Rex Ellegaard          Birkevænget 4,           5853 Ørbæk                tlf. 65 98 21 71

Edel Nielsen                             Skovparken 7,            5853 Ørbæk                tlf. 65 98 19 26

Erik Rasmussen                      Birkevænget 2,           5853 Ørbæk                tlf. 65 98 11 37

Birgitte Hundebøl                    Skovgyden 1,             5853 Ørbæk                tlf. 65 98 28 21

Lene Prinsholm                       Bøgevænget 3,          5853 Ørbæk                tlf. 28 71 73 23

Martin Alslev Thorsen             Skovparken 12,          5853 Ørbæk                tlf. 60 60 32 31

 

For Støtten: 

Claus Hundebøl                      Skovgyden 1,             5853 Ørbæk                tlf. 65 98 28 21

Ulla Kristensen                        Ravnholtvej 41,          5853 Ørbæk                tlf. 65 98 13 10

Søren Nielsen                          Måre Byvej 14 A,        5853 Ørbæk                tlf. 22 47 22 82

Jytte Andersen                         Skovparken 14 A,      5853 Ørbæk                tlf. 65 98 20 15

Tommy Hansen                        Ellestedvej 18,            5853 Ørbæk                tlf. 65 98 11 03

Ellen Bergholdt                        Skovparken 26 B,      5853 Ørbæk                tlf. 65 98 17 90

 

For Frørup: 

Poul Erik Magnussen             Holebækvej 1,            5871 Frørup                tlf. 65 37 14 59

Erland Larsen                           Nytoften 8,                  5871 Frørup                tlf. 65 37 16 04

 

Revisorer: 

Else Jensen                              Birkevænget 1,           5853 Ørbæk                tlf. 65 98 18 31

Ellen Bergholdt                        Skovparken 26 B,      5853 Ørbæk                tlf. 65 98 17 90

 

Forretningsudvalget: 

Karl Erik Rex Ellegaard, formand, sekretær, nøgleansvarlig

Edel Nielsen, kasserer

Claus Hundebøl, næstformand, haltimer

Ulla Kristensen, bygninger

Poul Erik Magnussen, bygninger

 

Lidt om historien bag opførelsen af Herrested Klubhus:

 

I midten af 1960’erne, blev der lavet en tilbygning til Herrested Forsamlingshus, som i stueplan kom til at rumme både en scene – ind til den store sal i forsamlingshuset og et omklædnings- og baderum for eleverne på Herrested Skole. I kælderen blev der opført to omklædningsrum til fodboldspillerne i HGIF.

Det var på den tid noget, der var lidt ud over det normale at have for en lille klub som HGIF. Men selvom vi havde det fint i de faciliteter i mange år, så blev rummene mere og mere nedslidte og uhumske. Det siger næsten sig selv - kælderrum og måske fire seniorhold der tager bad på en lørdag eftermiddag! Da der ingen udsugning var, så kunne der godt blive temmelig fugtigt og klamt. Her mener jeg udvendigt!

Heldigvis var der nogle fremsynede personer i byen, der blev enige om at starte en Støtteforening til Herrested Gymnastik- og Idrætsforening, med det ene mål, at få opført et nyt klubhus. Så i 1974 så Støtteforeningen – Herrested Gymnastik- & Idrætsforenings Venner, dagens lys.

I de næste par år, gik det stærkt. Det ene arrangement efter det andet løb af stabelen. De første blev holdt på ”hjemmebane” med nogle af datidens allerstørste navne indenfor musikken og det gik forrygende. Med blod på tanden, vovede man sig uden for byen og holdt de næste arrangementer i Ørbæk Hallen. Også her gik det godt. Så godt, at man nu satsede på et kæmpe arrangement i Fyens Forum i Odense. Her var det også toppen af poppen, der skulle trække folk til. Men desværre, så kom den nedtur, som jo næsten måtte komme. Et afbud fra et af datidens vel nok største navne på popsiden, WALKERS, gjorde det onde ved Støttens kassebeholdning. En Torben Lendager uden stemme var årsag til afbuddet.

Men de gode folk i Støtteforeningen gav ikke op. Så torsdag d. 19. februar 1976 blev der indkaldt til stiftende generalforsamling for Herrested Klubhus og helt utroligt, så blev der allerede indbudt til rejsegilde søndag d. 13. juni 1976! Noget som daværende Borgmester i Ørbæk Kommune, Laurits Hansen, kaldte - bemærkelsesværdigt hurtigt!

Men netop hos de kommunale politikere, var enigheden om byggeriet ikke altid lige stor, og folkene fra Støtten kæmpede mange gange, ikke kun med at skaffe midler, men også med/mod politikkerne. Noget der vel stadigt er aktuelt? Det skal dog lige siges at det ikke var alle politikkerne der var imod. En person som, Godsfuldmægtig Frk. I. M. Wibroe var en Dame der viste hvad hun ville og som regel fik det som hun ville. Også Henrik Nielsen var for, og støttede godt op om det enormt store stykke frivillige arbejde der blev lavet. To gode lokale støtter!

Økonomisk endte det med at Ørbæk Kommune bevilligede kr. 230.000 til byggeriet. Hertil skal så lægges det som Støtten og HGIF havde indsamlet, nemlig små kr. 100.000.

Desværre nåede man ikke at få klubhuset færdigt til HGIF’s 50 års jubilæum, d. 1. juli 1976.

Men man nåede så langt at det ”kun” var det indvendige der manglede. Det er også det der tager længst tid. Men det blev alt sammen lavet og d. 16. april 1977 blev der så holdt indvielse af det flotte nye klubhus. 

En stor dag for HGIF, Støtteforeningen og for hele byen.

For det var virkelig hele byen der stod bag opførelsen af klubhuset. Utallige var de frivillige og utallige var timerne, der blev lagt i byggeriet. En indsats der nok vil være mere end svær at gennemføre i vore dage, hvor tendensen efterhånden er, at alle har nok i sig selv.

Ingen nævnt, ingen glemt, hedder devisen. Men et par personer er jeg nødt til at fremhæve for det kæmpe arbejde de udførte før, under og efter opførelsen af klubhuset. Først og fremmest Poul Møller Madsen der, som formand for Støtteforeningen var igangsætteren og drivkraften. For det daglige tilsyn under opførelsen, var det Hans Aage Reimer Christiansen der havde det store ord:>den hårdeste arbejdsgiver jeg nogen sinde har haft <: var der mange der sagde. Men det var selvfølgelig nødvendigt med en stram styring. Stort set alle selvstændige i byen var også involveret, enten på den ene eller den anden måde. Det er sådanne ting der giver et helt fantastisk og uvurderligt sammenhold i en lille landsby.

 Omkring 1980 sker der så det, at skolernes tilladelse for brug af forsamlingshuse til gymnastik ophører. Kommunerne skal til at opføre gymnastiksale til skolerne. Dette gælder også i Herrested. Og i starten af 1980 bliver det vedtaget, at der skal bygges en gymnastiksal i umiddelbar nærhed af klubhuset. Dette byggeri skal opføres kommunalt. Dog bliver den mellembygning der går fra klubhus til hal, opført ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Op til opførelsen af denne gymnastiksal (herefter benævnt HAL) er der igen uenighed i kommunalbestyrelsen. Denne gang om placeringen af bygningen. Nogle vil have den til at ligge med gavlen ind mod klubhuset. Men igen er det Frk. Wibroe der skærer igennem og siger, at selvfølgelig skal den ligge parallelt med klubhuset, ellers kan en evt. udvidelse jo ikke komme på tale! Så det må man lade Frk. Wibroe, fremsynet det var hun. Desværre ikke fremsynet nok. For så havde man jo selvfølgelig lavet en hel hal dengang. En mangel vi stadig kæmper for at afhjælpe.

I årenes løb har de siddende forretningsudvalg kæmpet en brav kamp for at få butikken til at køre rundt. Nogle gange hårdere end andre. Når forretningsudvalget f.eks. er nødsaget til at optage en kassekredit, så er det hårde tider.

I de sidste ca.10 år er økonomien imidlertid blevet så meget bedre, at vi har kunnet spare lidt op af driftstilskuddet fra kommunen til at gennemføre diverse renoveringer og forbedringer af klubhuset. Rundt regnet for ca. kr. 400.000!

Hvordan fremtiden kommer til at se ud for Hallen efter nedlæggelsen af Herrested Skole, er meget uvis. Når man tænker på, at skolen lagde beslag på 35-40 haltimer om ugen, så er det jo klart at der bliver en helt anden belægning i fremtiden. Det vil også få indvirkning på driftstilskuddet og dermed for yderligere vedligehold i fremtiden.

Men vi er stadig fortrøstningsfulde.

 Måre d. 6. februar 2011

 Karl Erik Rex Ellegaard,

nuværende formand for Den selvejende Institution, Herrested Klubhus/Hal

 

Senest opdateret: 22-06-2017 Webmaster: hgif@live.dk